Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 3.1 POPC – Obszar konkursowy nr 6 – Dolnośląskie, Lubuskie

21-12-2017, 11:21:55,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy na obszar konkursowy nr 6: Dolnośląskie, Lubuskie

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN]
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 0
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 23 686 794,00 3
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 20 256 280,00 5
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 21 396 709,00 3
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 19 163 000,00 0
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 2  8 191 956,00
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 6 627 584,91 2 2 217 405,60
8 669 840,49
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 19 101 645,00 5
SUMA 160 000 000,00 140 920 797,91 20 19 079 202,09