Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 3.1 POPC – Obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie

12-12-2017, 12:34:07,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN]
1 mazowieckie 22 283 358,00 22 283 358,00 0
2  śląskie, opolskie  23 686 794,00  23 686 794,00  3
3  pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie  20 256 280,00  20 256 280,00  5
4  wielkopolskie, zachodniopomorskie  21 396 709,00  21 396 709,00  3
5  kujawsko-pomorskie, łódzkie  19 163 000,00  19 163 000,00  0
6  dolnośląskie, lubuskie  16 597 383,00  16 597 383,00 3
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 6 627 584,91 2 2 217 405,60
8 669 840,49
8  małopolskie, świętokrzyskie  19 101 645,00  19 101 645,00 5
SUMA  160 000 000,00  149 112 753,91  21  10 887 246,09