Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach III rundy dla działania 3.1 POPC

16-02-2018, 14:28:42,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach III rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na obszar konkursowy nr:

  • 2 – śląskie, opolskie
  • 4 – wielkopolskie, zachodniopomorskie
  • 6 – dolnośląskie, lubuskie

W wyniku przeprowadzonej oceny w ramach III rundy na ww. obszarach konkursowych żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.