Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach IV rundy dla działania 3.1 POPC

16-03-2018, 15:41:02,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach IV rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Komisja Oceny Projektów rekomendowała projekty złożone na obszarze konkursowym nr:

  • 1 – Mazowieckie,
  • 3 – Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie,
  • 8 – Małopolskie, Świętokrzyskie.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy na obszar konkursowy nr 1: Mazowieckie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy na obszar konkursowy nr 5: Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy na obszar konkursowy nr 8: Małopolskie, Świętokrzyskie

 

Wykorzystanie alokacji w ramach obszarów konkursowych

Nr Województwa wchodzące w skład obszaru Alokacja na obszar [PLN] Alokacja pozostająca do wykorzystania [PLN] Wartość projektów wybranych do dofinansowania [PLN] Runda IV Liczba projektów w trakcie weryfikacji braków i oczywistych omyłek/oceny-otwarte rundy
1 mazowieckie 22 283 358,00 3 365 429,50 10 571 882,00 Wybrano 2 projekty do dofinansowania 3
8 346 046,50
2 śląskie, opolskie 23 686 794,00 8 559 894,00 6 102 500,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 4
9 024 400,00
3 pomorskie, warminsko-mazurskie, podlaskie 20 256 280,00 1 505 340,00* 9 024 400,00 Nie wybrano projektów do dofinansowania 4
9 726 540,00
4 wielkopolskie, zachodniopomorskie 21 396 709,00 21 396 709,00 Nie złożono projektów 6
5 kujawsko-pomorskie, łódzkie 19 163 000,00 1 375 633,50* 9 441 320,00 Wybrano 2 projekty do dofinansowania 2
8 346 046,50
6 dolnośląskie, lubuskie 16 597 383,00 8 405 427,00 8 191 956,00 Nie złożono projektów 3
7 lubelskie, podkarpackie 17 514 831,00 5 025 790,52 8 669 840,49 Nie wybrano projektów do dofinansowania 0
3 819 199,99
8 małopolskie, świętokrzyskie 19 101 645,00 3 107 919,36 4 943 678,50 Wybrano 1 projekt do dofinansowania 1
2 255 016,00
3 276 662,50
3 283 522,00
2 234 846,64
SUMA 160 000 000,00 52 742 142,88
107 257 857,12
23

* Pozostająca alokacja na obszarach jest niższa niż minimalna wartość dofinansowania projektu przewidziana w dokumentacji konkursowej.