Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach V rundy dla działania 3.1 POPC – Aktualizacja obszaru nr 1 – Mazowieckie

25-06-2018, 09:31:05,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów, dokonała korekty Listy rankingowej dla obszaru nr 1 – Mazowieckie w związku z odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie wnioskodawcy Edukacji Bez Barier – Fundacji na Rzecz rozwoju Edukacji w Polsce, którego projekt nr POPC.03.01.00-00-0072/18 został rekomendowany do dofinansowania w IV rudzie konkursu w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W związku z uwolnieniem środków na obszarze konkursowym nr 1 – Mazowieckie w wyniku odstąpienia Fundacji „Edukacja bez Barier” z realizacji umowy, Komisja Oceny Projektów rekomendowała następujące projekty złożone na obszarze konkursowym nr:

  • 1 – Mazowieckie,
  • 4 – Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy na obszar konkursowy nr 1: Mazowieckie

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach V rundy na obszar konkursowy nr 4: Wielkopolskie, Zachodniopomorskie