Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach VI rundy dla działania 3.1 POPC – Aktualizacja obszaru nr 2 – Śląskie, Opolskie

05-07-2018, 15:33:23,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów, dokonała korekty Listy rankingowej dla obszaru nr 2 – Śląskie, Opolskie w związku ze złożeniem wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta Fundację Legalna Kultura, którego projekt nr POPC.03.01.00-00-0054/17 został rekomendowany do dofinansowania w II rudzie konkursu w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 dla działania 3.1 POPC „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W związku z uwolnieniem środków na obszarze konkursowym nr 2 – Śląskie, Opolskie w wyniku złożenia wniosku o rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez Fundację Legalna Kultura, Komisja Oceny Projektów rekomendowała następujące projekty złożone na obszarze konkursowym nr 2 – Śląskie, Opolskie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VI rundy na obszar konkursowy nr 2 Śląskie, Opolskie