Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach VII rundy dla działania 3.1 POPC

25-06-2018, 12:10:13,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach VII rundy w naborze nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonym dla Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Komisja Oceny Projektów rekomendowała projekt złożony na obszarze konkursowym nr:

  • 7 – Lubelskie, Podkarpackie.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach VII rundy na obszar konkursowy nr 7: Lubelskie, Podkarpackie