Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1 – zmiana terminu prezentacji

08-03-2017, 17:23:24,

Przewidywana na dzień 8 marca 2017 r.,  o godz. 12:00  w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji publiczna prezentacja założeń projektu „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” zostaje odwołana. Osoby, które zgłosiły chęć swojego udziału w prezentacji zostaną dodatkowo poinformowane drogą e-mailową o zmianie terminu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że publiczna prezentacja projektu pn. „Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych” odbędzie się w dniu 22 marca  2017 r. o godz. 12:00, w sali 002 w Budynku Ministerstwa Cyfryzacji, przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału. Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona (50 miejsc). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.