Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Spotkanie podsumowujące II naboru dla działania 1.1. POPC

13-06-2017, 20:06:40,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00 w Ministerstwie Cyfryzacji w Warszawie, ul. Królewska 27 odbędzie się spotkanie poświęcone podsumowaniu drugiego naboru wniosków połączone z uroczystym podpisaniem umów o dofinansowanie z Beneficjentami działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, którzy uzyskali dofinansowanie projektów w wyniku II konkursu dla I osi POPC.