Logo

SPPW – KIK/41 – konferencja podsumowująca projekt

15-05-2017, 16:16:38,

W dniu 19 kwietnia 2017 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach odbyła się konferencja pt. Oszczędzamy energię i chronimy klimat dla przyszłych pokoleń, która służyła podsumowaniu rezultatów projektu KIK/41 pt. projektu Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych zrealizowanego przez konsorcjum partnerskie Gminy Niepołomice oraz 5 sąsiednich gmin Wieliczka, Zabierzów, Skawina, Miechów i Myślenice i współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Rezultaty projektu zostały zaprezentowane na kwietniowej konferencji, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz przedstawiciele gmin wchodzących w skład partnerstwa projektowego.

Po oficjalnym przywitaniu i wystąpieniu Burmistrza Niepołomic Pana Romana Ptaka, Dyrektora Biura SPPW Pana Guido Beltraniego oraz Pani Dyrektor Ewy Wnukowskiej z CPPC, uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ciekawych prezentacji dotyczących zagadnień związanych z odnawialnymi źródłami energii wygłoszonych przez:

– Panią Sylwię Słomiak – opiekuna projektu z ramienia Darczyńcy – prezentacja Efektywne wykorzystanie wsparcia finansowego Szwajcarii w inwestycje z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na przykładzie zrealizowanych pilotażowych projektów solarnych,

– Pana Grzegorza Wiśniewskiego – Prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej – prezentacja Od konsumenta do zielonego prosumenta – polska droga do generacji rozproszonej i energetyki obywatelskiej,

– Pana dr Adolfa Niemirowskiego z Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków – prezentacja Korzyści z weryfikacji rozwiązań i technologii do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, kierunki rozwoju OZE,

a także wysłuchać dyskusji panelowej na temat Roli wsparcia finansowego w poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Konferencja zakończyła się uroczystym wręczeniem certyfikatów PreQurs – nowatorskich certyfikatów wydawanych przez Instytut Certyfikacji Emisji Budynków potwierdzających klasę i krotność redukcji niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza przez dany budynek.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z uroczystości: