Logo

SPPW – KIK/46 – konferencja podsumowująca projekt

16-05-2017, 11:00:53,

Gmina Busko – Zdrój wraz z gminami partnerskimi zakończyła realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, w ramach którego w regionie zamontowano ponad 6 200 instalacji solarnych na budynkach prywatnych oraz 17 instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej w celu produkcji ciepła na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej. Jednocześnie budynki użyteczności publicznej – w tym lokalny szpital – zostały wyposażone w 34 instalacje fotowoltaiczne produkujące prąd elektryczny zużywany przez te obiekty.  Dodatkowo, w ramach projektu wymieniono ponad 9 000 opraw oświetlenia sodowego i rtęciowego na oświetlenie typu LED, które jest rozwiązaniem efektywniejszym ekonomicznie i jednocześnie poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania lokalnych dróg i chodników. W oświetlenie LED zasilane z instalacji fotowoltaicznej została wyposażona również nowa części parku zdrojowego. Instalacja zamontowana na budynku gospodarczym na obrzeżach parku zasila również pojazdy i urządzenia akumulatorowe zakupione w celu utrzymania i pielęgnacji parku. Sprzęty te zastąpiły wcześniej używane głośne sprzęty spalinowe, które stanowiły uciążliwość dla kuracjuszy i turystów.

Projekt realizowany przez Gminę Busko – Zdrój był współfinansowany przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zorganizowana w dniu 25 kwietnia 2017 roku konferencja podsumowująca realizację projektu pozwoliła na zaprezentowanie genezy projektu, jego przebiegu oraz efektów końcowych. W trakcie uroczystości głos zabrali przedstawiciele beneficjenta projektu: Pan Waldemar Sikora – Burmistrz Miasta oraz Pan Tomasz Mierzwa – Zastępca Burmistrza Miasta, a także przedstawiciele Darczyńcy: Pan Guido Beltrani – Dyrektor Biura SPPW przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce oraz Pani Sylwia Słomiak – opiekun projektu ze strony Biura SPPW. Uczestnicy konferencji mogli ponadto wysłuchać ciekawej prezentacji przedstawicieli firmy ML System na temat wykorzystania paneli fotowoltaicznych jako innowacyjnego substytutu dla tradycyjnych materiałów budowalnych, prezentacji Pana Pawła Walczyszyna na temat współpracy międzysektorowej na rzecz budowania świadomości w zakresie efektywności energetycznej oraz obejrzeć film promujący projekty solarne zrealizowane w ramach SPPW.

Konferencji towarzyszyła również wizyta terenowa przedstawicieli instytucji nadzorujących projekt w szpitalu w Busku-Zdroju, gdzie oglądano instalację fotowoltaiczną, w nowej części parku zdrojowego wyposażonego w energooszczędne oświetlenie LED oraz w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, gdzie dokonano symbolicznego odsłonięcia instalacji modelowej służącej do kształcenia uczniów w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z wizytacji terenowej oraz konferencji: