Logo

SPPW – KIK/75 – konferencja podsumowująca projekt

17-05-2017, 17:33:02,

W dniu 28 kwietnia 2017 roku Urząd do Spraw Cudzoziemców zorganizował konferencję podsumowującą realizację projektu KIK/75 pt. Zwiększenie efektywności zarządzania migracjami w Polsce, współfinansowanego przez Szwajcarię ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi.

Zorganizowana konferencja podsumowująca realizację projektu pozwoliła na zaprezentowanie genezy projektu, jego przebiegu oraz efektów końcowych. Wystąpienia otwierające konferencję wygłosili Pan Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Pani Anna Rostocka – Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce (partner projektu) oraz Pan Guido Beltrani – Dyrektor Biura SPPW przy Ambasadzie Szwajcarii w Polsce. Następnie przedstawiciele instytucji realizującej projekt oraz partnera projektu zaprezentowali działania, jakie udało się zrealizować w ramach projektu, w tym szkolenia w zakresie kompetencji międzykulturowych dla różnych podmiotów pracujących z migrantami w celu ułatwienia komunikacji instytucji z cudzoziemcami, szkolenia w zakresie orientacji kulturowej dla migrantów, aby ułatwić im adaptację i przekazać informacje pomocne w codziennym życiu w Polsce oraz działania na rzecz wzmocnienia Krajowej Platformy na rzecz Integracji – forum współpracy między migrantami, polskimi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w celu wsparcia procesów integracji migrantów i społeczeństwa polskiego.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z konferencji: