Logo

SPPW – publikacja końcowa prezentująca efekty projektów wdrażanych przez CPPC

21-12-2017, 11:10:54,

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją podsumowującą realizację projektów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, za których wdrażanie odpowiedzialne było Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Publikacja podzielona jest na cztery części odpowiadające obszarom tematycznym Priorytetu 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform” oraz Priorytetu 2 „Infrastruktura i środowisko”, w których realizowane były projekty. Każda część publikacji poprzedzona jest słowem wstępu na temat Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz obszaru tematycznego, którego dotyczy dana część. Kolejne strony publikacji poświęcone są prezentacji założeń projektów oraz rezultatów, jakie udało się osiągnąć w wyniku ich realizacji.

Wersja polska:

– część 1 – Inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
– część 2 – Środki ochrony granic
– część 3 – Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska
– część 4 – Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych

Wersja angielska:

– część 1 – Regional development initiatives in peripheral or disadvantaged regions
– część 2 – Measures to secure borders
– część 3 – Rehabilitation and modernisation of basic infrastructure and improvement of the environment
– część 4 – Biodiversity and nature protection and cross-border environmental initiatives

 

Życzymy miłej lektury!