Logo

SPPW – zakończenie procesu akceptacji Raportów końcowych

30-11-2017, 14:21:18,

W dniu 23 listopada 2017 roku Darczyńca zakończył proces akceptacji Raportów z zakończenia projektów oraz końcowych raportów finansowych 41 projektów, za których wdrażanie CPPC odpowiadało jako Instytucja Pośrednicząca.

Zespół pracowników Instytucji Pośredniczącej pragnie pogratulować Instytucjom Realizującym oraz partnerom projektów zakończenia wdrażania i rozliczania projektów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz podziękować za sprawną współpracę!