Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenie dla wnioskodawców dla Wnioskodawców działania 2.1 i 2.2 POPC (tryb pozakonkursowy oraz VII nabór dla działania 2.1 i III nabór dla działania 2.2 POPC) dnia 12.10.2017 r.

07-11-2017, 09:45:07,

Szkolenie dla wnioskodawców dla Wnioskodawców działania 2.1 i 2.2 POPC
(tryb pozakonkursowy oraz VII nabór dla działania 2.1 i III nabór dla działania 2.2 POPC) dnia 12.10.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentację przedstawioną w dniu 12 października 2017 r. na szkoleniu z zakresu:
Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”
(wersja 4.0 z dnia 01.09.2017 r.)

  1. Agenda szkolenia 12.10.2017
  2. Prezentacja z dn. 12.10.2017