Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenie dla wnioskodawców działań 2.1,2.2,2.3 POPC

21-09-2018, 14:55:38,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działań 2.1, 2.2, 2.3 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na szkolenie dotyczące  problematyki wpływu projektu na zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044  Warszawa, w dniu 2 października 2018 r. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 40 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 25 września 2018 r. na adres: mblazewicz@cppc.gov.pl. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji. Prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwie osoby z instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.