Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 2.1 i 2.2 POPC (tryb pozakonkursowy oraz VII nabór dla działania 2.1 i III dla działania 2.2 POPC)

11-10-2017, 13:01:24,

Szkolenie dla Wnioskodawców działania 2.1 i 2.2 POPC

(tryb pozakonkursowy oraz VII nabór dla działania 2.1 i III dla działania 2.2 POPC)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje,

iż szkolenie z zakresu: „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (wersja 4.0 z dnia 01.09.2017 r.)

zaplanowane na dzień 12 października 2017 roku

odbędzie się w siedzibie

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Spokojna 13A 01-044 Warszawa

Agenda szkolenia znajduje się tutaj 

Dokument „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (wersja 4.0 z dnia 01.09.2017 r.) dostępny jest pod adresem:

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Metodologia_04.09.2017.docx