Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

SZKOLENIE dla Wnioskodawców działania 2.1 i 2.2 POPC (tryb pozakonkursowy oraz VII nabór dla działania 2.1 i III nabór dla działania 2.2 POPC)

18-09-2017, 11:52:50,

SZKOLENIE
dla Wnioskodawców działania 2.1 i 2.2 POPC
(tryb pozakonkursowy oraz VII nabór dla działania 2.1 i III dla działania 2.2 POPC)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza potencjalnych Beneficjentów działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych POPC oraz 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji publicznej POPC, na szkolenie z zakresu: „Metodologii szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym” (wersja 4.0 z dnia 01.09.2017 r.) dostępnej pod adresem: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Metodologia_04.09.2017.docx , które odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa).

Szczegółowe informacje na temat Agendy szkolenia zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl do dnia 09 października 2017 r.

W zgłoszeniu należy podać:

  1. Imię i Nazwisko,
  2. Dane kontaktowe (adres mailowy i telefon),
  3. Nazwę reprezentowanej Instytucji,
  4. Pytania i zagadnienia jakie mają być poruszone na szkoleniu (warunek konieczny).

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenie jednej osoby z każdej Instytucji. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Podmioty zainteresowane prosimy o kierowanie na szkolenie osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie / realizację projektów z działania 2.1 i 2.2 POPC, tj. osoby dysponujące wiedzą na temat założeń i celów projektu.