SZKOLENIE dla Wnioskodawców działania 2.1 „Wysoka dostępności i jakość e-usług publicznych” POPC zainteresowanych przygotowaniem projektów ocenianych w ramach uproszczonej procedury.

04-10-2018, 09:43:10,

SZKOLENIE
dla Wnioskodawców działania 2.1 „Wysoka dostępności i jakość e-usług publicznych” POPC
zainteresowanych przygotowaniem projektów ocenianych w ramach uproszczonej procedury.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza potencjalnych Wnioskodawców działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych POPC zainteresowanych przygotowaniem projektów ocenianych w ramach uproszczonej procedury na szkolenie dotyczące m.in. zagadnień związanych w przygotowaniem i przekazaniem wniosku i dofinansowanie, analizy finansowo-ekonomicznej oraz kryteriów oceny projektów dla działania 2.1
w ramach uproszczonej procedury.

Szkolenie odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa).

Szczegółowe informacje na temat Agendy szkolenia zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl do dnia 12 października 2018 r.

W zgłoszeniu należy podać:
1. Imię i Nazwisko,
2. Dane kontaktowe (adres mailowy i telefon),
3. Nazwę reprezentowanej Instytucji,

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Przyjmujemy zgłoszenie jednej osoby z każdej Instytucji. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Podmioty zainteresowane prosimy o kierowanie na szkolenie osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie / realizację projektów z działania 2.1 POPC w ramach uproszczonej procedury, tj. osoby dysponujące wiedzą na temat założeń i celów projektu.