Logo Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.1 POPC (III nabór)

Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.1 POPC (III nabór)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (III nabór), na szkolenie dotyczące m.in. zasad realizacji projektu grantowego, prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach działania 3.1 POPC.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044  Warszawa, w dniu 14 września 2017 r w godzinach 9.00–16.00. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 45 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca dnia 13 września 2017 r. na adres: konkurs3.1-szkolenia@cppc.gov.pl. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Przyjmujemy zgłoszenie jednej osoby z każdej instytucji.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.