Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.1 POPC – IV nabór (e-zasoby)

17-09-2018, 11:22:55,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (e-zasoby), na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz zasad wyboru projektów do dofinansowania.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044  Warszawa, w dniu 24 września 2018 r w godzinach 9.30–15.45. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 40 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 20 września 2018 r. do godz. 12:00 na adres: konkurs3.1-szkolenia@cppc.gov.pl. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji. Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.