Logo Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.1 POPC – V nabór (skalowanie dobrych praktyk)

Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.1 POPC – V nabór (skalowanie dobrych praktyk)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – V nabór (skalowanie dobrych praktyk), na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru projektów.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, w dniu 24 października 2018 r w godzinach 9.30–15.00. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 40 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

O ewentualnej zmianie terminu szkolenia zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 18 października 2018 r. do godz. 12:00 na adres: konkurs3.1-szkolenia@cppc.gov.pl. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji. Prosimy o zgłaszanie jednej osoby z jednej instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.