Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenie dla wnioskodawców działania 3.2 POPC – III nabór (Centrum Mistrzostwa Informatycznego)

06-03-2018, 11:24:01,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Centrum Mistrzostwa Informatycznego), na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz zasad wyboru projektów do dofinansowania.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, w dniu 21 marca 2018 r w godzinach 9.30–15.00. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 40 osób. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 12:00 na adres: konkurs3.2-szkolenia@cppc.gov.pl. W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.