Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Szkolenie dla wnioskodawców poddziałania 2.3.2 POPC (III nabór)

08-06-2018, 14:50:45,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zaprasza wnioskodawców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na szkolenie dotyczące m.in. prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, katalogu wydatków kwalifikowalnych.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, w dniu 20 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00–16.00. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 13 czerwca 2018 r. na adres: konkurs2.3kultura@cppc.gov.pl

W mailu prosimy o podanie: imienia, nazwiska oraz nazwy instytucji.

Agenda spotkania znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich, specjalnych potrzeb.