Logo Szkolenie

Szkolenie

3-5 lipca 2017 r. – Szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POPC w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępnia prezentacje ze szkoleń przeprowadzonych w dniach 3-5 lipca 2017 r. na szkoleniu dla wnioskodawców w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakres prezentacji dotyczy przygotowania dokumentacji konkursowej, w tym m.in.: prawidłowego wypełnienia i złożenia formularza wniosku o dofinansowanie, omówienia wymagań konkursowych i kryteriów wyboru projektów oraz zastosowania metodyk Agile w zamówieniach publicznych, zagadnienia pomocy publicznej i wdrażania WCAG 2.0 w projektach informatycznych oraz oprogramowania open source w administracji publicznej.

  1. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 3.07.2017 r.
  2. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 4.07.2017 r.:
  3. Prezentacja na szkolenie Wnioskodawców z dn. 5.07.2017 r.: