Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Test Margin Squeeze dla sieci POPC

25-09-2018, 13:37:25,

W dniu dzisiejszym na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej został opublikowany komunikat dotyczący Testu Margin Squeeze dla sieci POPC
wraz z załącznikami, tj. Modelem MS POPC oraz Opisem narzędzia do Testu MS dla sieci POPC.  Zapraszamy Beneficjentów I Osi POPC do zapoznania się z opracowanym narzędziem.

http://uke.gov.pl/akt/test-margin-squeeze-dla-sieci-popc,121.html