Trwa weryfikacja raportów przedstawionych przez beneficjentów w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

24-08-2018, 16:37:29,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) operatorzy telekomunikacyjni mają 14 miesięcy na podłączenie 80% szkół ze wskazanej we wniosku o dofinansowanie liczby.

W przypadku 36 projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach drugiego konkursu  I Osi POPC termin ten upłynął 22 sierpnia. Wszyscy beneficjenci przesłali raporty z wykonania. Dla kolejnych 4 umów termin ten upływa 30 sierpnia. Obecnie trwa weryfikacja przedłożonych do CPPC raportów.

O wynikach weryfikacji tych raportów poinformujemy w przyszłym tygodniu.