Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 1.1 POPC

29-06-2018, 13:23:05,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dla 4 obszarów konkursowych. Są to jedyne obszary, na które złożono tylko po jednej aplikacji konkursowej. W przyszłym tygodniu należy się spodziewać kolejnych rozstrzygnięć.

Zestawienie ocen obszarów