Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Uproszczona ścieżka dofinansowania dla małych projektów generujących e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców

25-05-2018, 12:15:40,

Dziś tj. 25 maja 2018r. Komitet Monitorujący PO PC zaakceptował uruchomienie uproszczonej ścieżki uzyskania dofinansowania dla małych projektów generujących e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Celem tych działań jest uruchomienie jak największej liczby e-usług publicznych, jak najmniejszym nakładem finansowym, w jak najszybszym czasie.

Uproszczona ścieżka będzie obowiązywała dla projektów typu I – Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), o ograniczonej wartości (wydatki kwalifikowalne nie przekroczą 5 mln PLN), charakteryzujących się dodatkowymi parametrami:

  1. projekt wdraża ogólnokrajowe e-usługi typu A2B/A2C i nie przewiduje zakupu infrastruktury informatycznej, kosztów wynagrodzeń i kosztów pośrednich;
  2. ogłoszono kluczowe dla powodzenia realizacji projektu postępowania przetargowe;
  3. okres realizacji nie przekroczy 24 miesięcy;
  4. projekt nie jest realizowany w formie partnerstw.

Załącznik: Metodyka wyboru projektów ocenianych w ramach uproszczonej ścieżki.