Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

16-10-2018, 09:16:16,

Warsztaty dla beneficjentów działania 1.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla beneficjentów z którymi zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach II i III naboru działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniu 26 października br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Celem warsztatów będzie omówienie poniższych zagadnień:

  • realizacja projektu w odniesieniu do zapisów umowy o dofinansowanie,
  • procedura udzielania zamówień publicznych,
  • kontrola na miejscu realizacji projektu,
  • pożyczka szerokopasmowa.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej, zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: KKiecana@cppc.gov.pl do dnia 23 października br.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda warsztatów