Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców w ramach działania 1.1 POPC

29-11-2017, 11:54:27,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach dedykowanych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach III konkursu działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które odbędą się w dniach 12-13 grudnia br., w siedzibie CPPC ul. Spokojna 13a w Warszawie.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą w formie elektronicznej na adres e-mail: KPacek@cppc.gov.pl do dnia 6 grudnia 2017 r. Przy rejestracji proszę o wskazanie nazwy wnioskodawcy, imienia i nazwiska osoby, która będzie uczestniczyć w warsztatach oraz odpowiadający Państwu termin. Ponadto, celem jak najlepszego dostosowania programu szkolenia do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o wskazywanie podczas rejestracji obszarów tematycznych, które budzą Państwa największe wątpliwości i wymagają wyjaśnienia podczas warsztatów.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Agenda