Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wprowadzenie rund aplikacyjnych i wydłużenie terminu trwania konkursu POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18

12-10-2018, 12:26:49,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wprowadzeniu rund aplikacyjnych i wydłużeniu terminu trwania konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-009/18 organizowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

  • Pierwsza runda – od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r.
  • Druga runda – od 27 października 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-9-nabor/.