Wprowadzenie trzeciej rundy aplikacyjnej w konkursie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18

31-12-2018, 12:37:43,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o wprowadzeniu trzeciej rundy aplikacyjnej w konkursie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 zorganizowanym w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Wnioski o dofinansowanie w trzeciej rundzie można składać w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem https://cppc.gov.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-popc-2-2-7-konkurs/