Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wsparcie dla instytucji zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania dla projektów IT

27-04-2018, 15:19:49,

Wsparcie dla instytucji zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania dla projektów IT

Instytucje publiczne mogą uzyskać pomoc w procesie aplikacji i realizacji projektów II osi POPC. Wystarczy zgłosić się do Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie”, które powołał w październiku 2017 r. Minister Cyfryzacji. Jest to projekt systemowy, prowadzony przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI), instytucję podległą Ministrowi Cyfryzacji i przez niego nadzorowaną.

Dotychczas Centrum pomogło przygotować 11 wniosków o dofinansowanie projektów. Środki otrzymało 10 z nich.

Wnioskodawcy II osi POPC mogą bezpłatnie korzystać ze wsparcia, ponieważ projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach POPC.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy Centrum Kompetencyjnego „POPC Wsparcie”. Zasady jej udzielania są dostępne na stronie projektu www.popcwsparcie.gov.pl. Dodatkowych wyjaśnień udzielają również pracownicy COI.

Dane kontaktowe:
tel. +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85
e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl