Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wspólna Infrastruktura Państwa – publiczna prezentacja założeń projektu w ramach działania POPC 2.1

26-11-2016, 08:55:44,

W dniu 9 grudnia 2016 r. o godz. 9:00, w siedzibie Instytutu Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa, odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu pn. „Wspólna Infrastruktura Państwa”.  Projekt jest  przygotowywany do konkursu w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Osoby zainteresowane udziałem w prezentacji prosimy o przesyłanie zgłoszeń e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 grudnia 2016 roku na adres: sekretariat.bzpp@mc.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny.

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk.