Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.”

26-07-2017, 16:06:02,

W z związku z koniecznością uzyskania przez wszystkich wnioskodawców działania 2.1 POPC „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłuża nabór wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.01.00-IP.01-00-005/17 do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem

https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/dzialanie-2-1-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych/nabor-wnioskow-popc-2-1-piaty-konkurs/