Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

22-11-2017, 16:39:59,

W z związku z koniecznością uzyskania przez wszystkich wnioskodawców działania 2.2 POPC „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłuża nabór wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 do dnia 29 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem

https://cppc.gov.pl/ii-osi-priorytetowej-popc-e-administracja-i-otwarty-rzad/