Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

29-11-2017, 11:10:28,

W związku z koniecznością dostosowania wniosków o dofinansowanie do zaleceń Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydłuża nabór wniosków o dofinansowanie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-006/17 do dnia 15 stycznia 2018 r. w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa POPC”, podziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-1-nauka-iii-konkurs/