Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wydłużenie terminu naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 do 17 października 2018 r.

14-09-2018, 12:21:50,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje o wydłużeniu terminu naboru nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18  organizowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury.

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 17 października 2018 r. 

Wydłużenie terminu zakończenia naboru podyktowane jest dużym zainteresowaniem ze strony wnioskodawców chcących ubiegać się o dofinansowanie.