Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wydłużenie terminu składania wniosków, wprowadzenie rund aplikacyjnych oraz zwiększenie kwoty alokacji w konkursie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18

30-10-2018, 14:12:52,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków, wprowadzeniu rund aplikacyjnych oraz zwiększeniu kwoty alokacji w konkursie nr POPC.02.02.00-IP.01-00-007/18 zorganizowanym w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie w poszczególnych rundach ustalono w następujący sposób:

  • Runda pierwsza – od 30 maja 2018 r. do 31 października 2018 r.,
  • Runda druga – od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie została zwiększona z 89 000 000,00 PLN do 107 000 000,00 PLN.

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem https://cppc.gov.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-popc-2-2-7-konkurs/