Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Wyniki oceny formalnej w ramach działania 3.2 POPC – NUTS 18 (sieradzki) i NUTS 57 (kaliski)

03-04-2017, 08:43:51,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów zgłoszonych w ramach NUTS 18 (sieradzki) i NUTS 57 (kaliski) w naborze nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16 ogłoszonym dla Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Lista projektów ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach NUTS 18 (sieradzki) i NUTS 57 (kaliski)