Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie konkursu w działaniu 2.3 POPC w poddziałaniu 2.3.1 (Typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) w ramach naboru POPC.02.03.01-00-IP.01-00-007/17

30-05-2018, 10:51:38,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż w dniu 29.05.2018 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-007/17 ogłoszonym dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Projekty złożone w ramach ww. konkursu nie uzyskały rekomendacji do udzielenia dofinansowania.

Lista członków Komisji Oceny Projektów