Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17

17-10-2018, 12:32:34,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  1. „Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.”
    – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Wartość przyznanego dofinansowania dla projektu wyniosła 142 268 524,49 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania