Zakończenie oceny kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18

13-12-2018, 11:37:58,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę kolejnego wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-008/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back- office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

Tytuł projektu: „EZD RP – Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej”
Wnioskodawca: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi  45 113 838,48 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania