Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III konkursie dla Poddziałania 2.3.2 POPC

14-12-2018, 14:31:07,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.03.02-IP.01-00-003/18 ogłoszonego dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach II osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  • Narodowy Instytut Fryderyka Chopina „Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie”;
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych”;
  • Telewizja Polska S.A. „Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A.”;
  • Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji -AI (artificial intelligence)”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 96 261 818,32

 

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów