Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-005/18 (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna)

14-09-2018, 11:51:32,

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-005/18 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) w ramach I osi priorytetowej.

Projekty wybrane do dofinansowania:

  1. Projekt „Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
  2. Projekt „Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
    w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa
    i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy;
  3. Projekt „Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” – Naukowa
    i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania ze środków UE wynosi 456 159 416,09 PLN.