Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17

17-05-2018, 14:23:41,

Zakończenie oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr  POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17 (tryb pozakonkursowy) ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Projekt wybrany do dofinansowania:

  1. Projekt „e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem” – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 34 714 003,78 złotych.

Lista projektów wybranych do dofinansowania