Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Publiczna prezentacja projektu MR e-fakturowanie

07-03-2016, 08:42:53,

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na prezentację założeń projektu pn. „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”.  Spotkanie odbędzie się 16 marca 2016 r.
o godzinie 13:00 w salach ABC, na parterze budynku Ministerstwa Rozwoju przy pl. Trzech Krzyży 3/5
w Warszawie.

Projekt jest przygotowywany w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa. Jego celem jest zapewnienie organizacyjno-technicznej implementacji Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Wdrożone zostanie rozwiązanie polegające na scentralizowanym odbiorze od wykonawców i przekazywaniu do zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnych z normą europejską oraz listą syntaktyk,  opracowywanym przez Komitet Projektowy 434 europejskiej organizacji normalizacyjnej CEN.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza  [link: https://www.mr.gov.pl/efakturaw nieprzekraczalnym terminie do  14 marca 2016 r.

Założenia do projektu pn. „Platforma pośrednicząca fakturowania elektronicznego dla sfery finansów publicznych” zostały opracowane przez Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

Uprzejmie informujemy, że przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Liczba uczestników – ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).