Logo Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

28-08-2017, 09:52:27,

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR – pozostałe informacje w załączniku a wzór wniosku + wytyczne dla potencjalnych beneficjentów pod linkiem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Potencjalnymi beneficjentami mogą być np. :

  • organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe media, połączenie różnych mediów);
  • organizacje non-profit;
  • uniwersytety i instytucje edukacyjne;
  • ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne
  • organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające