Logo

Zaproszenie na międzynarodową konferencję „Dobre praktyki dla środowiska” – SPPW

04-04-2017, 15:25:39,

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu  Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, organizuje w dniu 21 kwietnia 2017 r. międzynarodową konferencję „Dobre praktyki dla środowiska”, podsumowującą polskie i zagraniczne doświadczenia projektów środowiskowych zrealizowanych przy wsparciu środków szwajcarskich.

Konferencja odbędzie się w godzinach 9.00 – 16.00 w Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia oraz najlepsze praktyki wybranych projektów środowiskowych zrealizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innowacyjne technologie i nowatorskie rozwiązania zastosowane w projektach środowiskowych dofinansowanych przez Szwajcarię w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Będziemy gościć prelegentów z Estonii, Słowenii i Węgier oraz przedstawicieli szerokiego grona instytucji polskich, zarówno przedstawicieli samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz administracji rządowej, jak również ekspertów i organizacji pozarządowych.

Konferencja będzie okazją do dyskusji oraz zdobycia inspiracji z szeroko pojętego obszaru Środowiska. Zaprezentowane projekty dotyczyć będą w szczególności:

  • wspierania odnawialnych źródeł energii, w tym innowacyjnych technologii (panele solarne na ekranach akustycznych – projekt ze Słowenii),
  • problematyki usuwania azbestu,
  • wspierania bioróżnorodności, w tym tworzenia map korytarzy migracyjnych oraz wykorzystywania tych map w planowaniu przestrzennym, prowadzenia mediacji środowiskowych,
  • modernizacji sieci ciepłowniczych,
  • prowadzenia monitoringu środowiskowego,
  • edukacji ekologicznej.

pobieranie agendy konferencji (247 KB PDF)

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Zgłoszenia prosimy przekazywać w formie poniższego formularza rejestracyjnego na adres kwawrzyniak@cppc.gov.pl

pobieranie formularza rejestracyjnego ( 75 KB DOCX)

Otrzymane zgłoszenia zostaną potwierdzone przez organizatorów drogą e-mailową na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy.